תבנית:Date

From IntactiWiki
Jump to navigation Jump to search

Usage

In templates, please use the YYYY-MM-DD format (e.g. 2001-05-01 or 2018-12-28. In article texts, please use the DD MMMM YYYY format (e.g. 1 May 2001 or 24 December 2018). You may even use the template in article texts outside templates, like this:

* John Doe was born on {{Date|1950-07-23}}.
 • John Doe was born on 23 יולי 1950.

Examples

{{Date|}}
{{Date|999}}
{{Date|2019}}
{{Date|2019-}}
 • שגיאה: זמן שגוי
 • 2019
 • שגיאה: זמן שגוי
{{Date|2019-3}}
{{Date|2019-03}}
{{Date|2019-03-}}
{{Date|03-2019}}
 • מרץ 2019
 • מרץ 2019
 • שגיאה: זמן שגוי
 • שגיאה: זמן שגוי
{{Date|2019-12-1}}
{{Date|2019-12-24}}
{{Date|2019-12-999}}
{{Date|01-03-2019}}
 • 1 דצמבר 2019
 • 24 דצמבר 2019
 • error
 • 1 מרץ 2019