ברית-מילה

From IntactiWiki
Jump to navigation Jump to search

ברית מילה - מונח דתי אשר מתאר, בלשון נקייה, טקס הנהוג בקרב יהודים, מבלי להזכיר את הצד האכזרי של חיתוך [לעומת המונח המקביל באנגלית "סירקמסישין" אשר לא מסתיר ש-חתך הוא], אלא בהבלטת הערך הדתי שמדובר ב-"ברית" עם האל של ישראל, לפי אמונתם.

עצם ההליך נהוג בהרבה תרבויות- בשמות שונים, והוא הליך להסיר את עור הערלה מקצה אבר המין, של רך הנולד, ולמשוך אחורה את שארית הערלה עד שנחשף חלק מוגדר של אבר המין. [בעיניי, החשיפה היא בעצם הסרת ההגנה מקצה אבר המין].

הסבר ורקע

בתרבות העברית ההליך מיוחס לברית של אברהם עם האלוהים, למרות שהיה צורך כלשהו לצו נוסף בספר ויקרא, המעיד שברית אברהם היתה רק לאברהם ולדורו כניכר מהצו הנוסף.

עצם הפרשנות מלובשת על מילים בלתי מתאימות, כי לא מתארות [לא בספר ויקרא ולא בספר בראשית] "כריתה" כלל, ולא לחתוך בשום מקום בגוף בפרט- וניכר שהפרשנות הולבשה, מתוך אילוץ, על מילים בלתי מתאימות, בכוונה להצדיק טקס אשר היה קיים בתרבות- טקס של הקטנת אבר המין וחשיפתו- כאילו האלוהים חייב לעשות את הטקס. כתוצאה מכך, הרבה מרגישים מחויבים לציית ל-"תורה", מבלי חשיבה עצמית, ואפילו אטומים במידה גדולה עד שלא רוצים לשמוע את הצד השני של המטבע.

קישורים חיצוניים

למידע נוסף באתר אחר [השם דומה]:

[ http://intactwiki.org/wiki/Articles_from_Intactipedia ]

את הצד הדתי לברית מילה כבר מציגים בבמה אחרת, אומנם הידעתם שרופאי ילדים המליצו, מההיבט הרפואי, לא למול תינוק? אלא לאפשר לילוד לגדול ולשמוע את שני הצדדים, ולהחליט מה רוצה עבור גופו, בעצמו.

[ http://www.gonnen.org/?p=434 ]

קישור נוסף בנושא

[ http://www.britmila.org.il/?p=4 ]